Akademisk resa


Bandtyp: Inbunden
ISBN: 9187722828
Antal sidor: 336
Utgivningsår: 2005
Köp


Av: Ingemar Lind


Om boken: I Akademisk resa ger Ingemar Lind en djupt initierad skildring av den omvälvande struktur- och kultur-omvandling som skett inom det svenska universitets- och högskoleväsendet under de senaste femtio åren.

Omfattningen av denna omvandlig framgår bland annat av att antalet studenter ökade från ca 20 000 i början av 1950-talet till närmare 340 000 i början av 2000-talet. En handfull högre lärosäten, därav två universitet, fanns att välja bland i början av perioden, medan det vid 2000-talets början finns ett 15-tal universitet och ca 25 högskolor i landet.

Sin egen resa startade Ingemar Lind 1952 med femton år vid Uppsala universitet där han förvärvade en doktorsgrad i matematik och också rika erfarenheter både som student och yngre lärare. Även kårlivet engagerade honom. Han var Förste kurator (1Q) vid Kalmar nation 1958 och vice ordförande för universitetets studentkår 1963.

Efter uppsalaåren har Ingemar Lind varit en betydelsefull aktör vid flera av brytpunkterna i högskoleväsendets utveckling, särskilt vid universiteten i Linköping och Örebro.

Han tillhörde ”Gründergenerationen” vid etableringen av universitetsfilialen i Linköping och spelade en viktig roll vid dess omvandling till Filosofiska fakulteten vid Linköpings högskola och därefter för upphöjelsen av detta lärosäte till universitet. Och han var – tillsammans med Göran Graninger – den drivande kraften bakom etablerandet av den unika temaforskningen vid Linköpings universitet.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *