I Tage Danielssons anda

omslag
Bandtyp: Mjukband
ISBN: 978-91-982684-0-9
Antal sidor: 28
Utgivningsår: 2015

Om boken: Tage Danielsson föddes i Linköping 1928. Efter att ha lämnat Folkungaskolans årskurs 6 började han 1941 i realskolan på Linköpings Högre Allmänna Läroverk. Efter fyra år där och tre på gymnasiet tog Tage studenten 1948 med toppbetyg och hade visat en osedvanlig fallenhet för språk. Parallellt med en kreativ period vid Östgöta Nation kunde han fullfölja sina språkstudier vid Uppsala universitet och fick genast en anställning vid Sveriges Radios underhållningsavdelning som han lämnade som chef sju år senare 1961. Då bildade han AB Svenska Ord med Hans Alfredson som de drev tillsammans till Tages död 13 oktober 1985. Då efterlämnade han ett stort arv av revyer, filmer, böcker, dikter, artiklar m.m.
Att nå yngre som inte var födda under Tages tid är en speciell uppgift där eleverna på hans gamla skola, som nu heter Katedralskolan, borde stimuleras att söka kunskap om hans produktion. I samarbete mellan Dennis Östryd, lärare vid skolan , Föreningen Linköpings Läroverkspojkar och Sällskapet Tage Danielssons Vänner utlystes 2012 en poesitävling med uppgiften att skriva ”samhällssatirisk dikt i Tage Danielssons anda”. Sällskapet och Föreningen bidrar med en prispott och de prisbelönta bidragen ingår i denna antologi.
I oktober 2005 hölls en minneskonsert 20 år efter Tage Danielssons bortgång där idén om ett sällskap lanserades. Sällskapet Tage Danielssons Vänner bildades 5 februari 2006 på Tages 78-årsdag om han levat.
Sällskapet har 2015 ca 1 100 betalande medlemmar och dess främsta mål är att hålla Tages minne levande. Det gör de genom två program vår och höst och andra initiativ. Sålunda tog de kontakt med Håkan Bäck, Linköpings lokale teater- och revyarrangör och framförde idén om en sommarrevy i Gamla Linköping med material från Tage & Hasses produktion. Efter premiären 2008 har det blivit en glad sommarattraktion med ständigt ökande publik och nu under tak i Folkparksteatern.
Sällskapets första stipendium delades ut hösten 2007 och sedan varje udda år till någon med östgötsk anknytning som verkar i Tage Danielssons anda.
Föreningen Linköpings Läroverkspojkar är en kamratförening av gamla elever, vilken grundades 1945. Idag har man c:a 350 medlemmar. Föreningen står trots sitt namn även öppen för kvinnor. I samband med återuppförandet av Skolmästargården i Gamla Linköping, som föreningen fått som gåva, bidrog medlemmarna med generösa donationer. Detta kapital har förutom till Skolmästargården kunnat användas till att stötta Katedralskolan i dess bildningsarbete.
Förutom att ett stort antal bokpremier utdelas, får två elever som visat intresse och kunskap inom humaniora närvara vid Svenska Akademiens högtidssammanträde den 20 december samt samt andra arrangemang i Stockholm inom ramen för ett tvådagarsprogram. Andra stipendier gäller Berzeliusdagarna (kemi) och Linnédagarna (biologi) samt för musikaliska elever masterclasses hos framstående professionella musiker.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>