Om förlaget

DIBB förlag startades under senhösten 2011 på initiativ av några personer ur Linköpings kultursfär. Idén med ett bokförlag hade funnits länge hos dessa och man var tidigt klar över vilken utgivningsprofil förlaget skulle ha: lokalt förankrad litteratur.

Det var emellertid inte förrän förlaget Futurum var tvunget att lägga ned sin verksamhet som man gjorde slag i saken. Futurum hade dittills varit ganska ensamt som utpräglat bokförlag i området och tanken på att det därefter inte skulle finnas något alls avskräckte tillräckligt för att stenen skulle sättas i rullning. En redaktör anställdes och en grupp sakkunniga samlades till en styrelse. En av de första frågorna gruppen ställdes inför var vad förlaget skulle heta. Efter att några förslag dryftats kunde man snart enas om akronymen DIBB; där idéer blir böcker. Namnet är en parafras på Linköpings kommuns slogan ”där idéer blir verklighet” och ger en tydlig indikation på den lokala linje förlaget följer. Dessutom beskriver namnet arbetsprocessen — åtminstone i grova drag!

Förutom förlagsverksamheten utkristalliserade sig en vision om att skapa en lokal bokhandel. En mötesplats runt böcker och kulturprogram. I augusti 2022 öppnade fristående Linköpings bokhandel, med ambition att bli den bästa boklådan i Sverige.

Förläggare och redaktör är Johan Hagesund som är uppvuxen i Linköping. Efter magisterexamen från Linköpings universitet läste Johan Förlagskunskap på Stockholms universitet innan han återvände till Linköping och var med och startade DIBB förlag. Har du frågor eller vill veta mer om DIBB förlag är du välkommen att kontakta Johan (se uppgifter under Kontakt).