Linköping 1940-1975 – på spaning efter den stad som flytt


Format: DVD
Förpackning: DVD Digipack
Speltid: 74 minuter
Utgivningsår: 2013
Köp
Av: Gunnar Elfström

En stad i förändring. Det var titeln på Einar Jagerwalls Linköpingsfilm som spelades in 1965-1975. Titeln är talande och Linköping var verkligen en stad i förändring – men inte bara under 60- och 70-talen. Från 1940 fram till 1975, perioden som denna film gestaltar, skedde massiva förändringar i Linköpings stadsbild. En stor del av stadens träbebyggelse fick ge plats åt nybyggen, samtidigt växte områden som Skäggetorp och Ryd fram i Linköpings ytterkant. Den här filmen består av fyra delar. De tre första delarna visar främst Linköpings centrum under tre årtionden: 40-talet, 50-talet och 60-talet. Filmens fjärde del innehåller mer specifika och spektakulära händelser. Delen inleds med bilder från Majkarnevalen, en oerhört välbesökt företeelse. Den visar också Gustaf VI Adolfs likfärd genom Linköping samt Carl XVI Gustafs Eriksgata genom staden 1975 samt den pampiga invigningen av Skäggetorp centrum 1971. Genom hela filmen guidas tittaren av stadsantikvarie Gunnar Elfström. Med sedvanlig kunskap och precision pekar han ut såväl byggnader som personer som förekommer i filmen och målar bilden av ett Linköping under förändring.

Bokmärk permalänk.