Göta kanal 2.0 – med sikte på kommande generationer

Bandtyp: Inbunden
ISBN: 9789198628821
Antal sidor: 188
Utgivningsår: 2022
Av: Johan Sievers

I början av 2000-talet växte Göta kanal fram som ett av Sveriges största besöksmål. Men hos Göta kanalbolag fanns en växande oro för kanalens skick. Decennier av bristande underhåll hade utvecklats till en säkerhetsrisk. En rapport 2014 visade på två alternativ: Antingen en totalrenovering av kanalen – eller att stänga den för gott.

Det blev startskottet för ”Göta kanal 2.0”, ett renoveringsprojekt som omfattade 87 km grävd kanal, 58 slussar och 4 km kajer. Många av åtgärderna hade aldrig gjorts förut och man fick pröva sig fram med en blandning av gamla metoder och ny teknik. Kanalens ursprungliga skick skulle behållas samtidigt som man tog hänsyn till moderna krav på hållbarhet, besökarnas säkerhet och beredskap för framtida klimatförändringar.

Göta kanal 2.0 har kostat närmare en miljard kronor och är den största renoveringen i kanalens 200-åriga historia. Journalisten Johan Sievers och fotografen Göran Billeson har följt arbetet vilket skildras i den här boken.

Bokmärk permalänk.