Linköpings stadshus 100 år


Produkttyp: Inbunden bok
ISBN: 978-91-98628777
Antal sidor: 74
Utgivningsår: 2021
Av: Gunnar Elfström

År 1921 är ett märkesår inom svensk demokrati eftersom det var året då kvinnor för första gången hade rösträtt till riksdagen. I Linköping genomfördes den historiska röstningen den 18 september 1921. Bara sex dagar därefter, den 24 september, kom att bli ett historiskt datum för den lokala demokratin i Linköping. Då invigdes nämligen Linköpings stadshus. Byggnaden hade dessförinnan fungerat som läroverk för gossar, men alltsedan nuvarande Katedralskolan övertog den rollen har stadshuset varit en symbol för demokrati i Linköping. I den här boken redogör Gunnar Elfström för byggnadens historia, spelet bakom beslutet att göra byggnaden till stadshus, några av alla viktiga beslut som fattats i huset samt den symboliska kopplingen till kvinnlig rösträtt.

Gunnar Elfström var chef för Gamla Linköping 1982-2008, därefter stadsantikvarie fram till pensionen 2014. År 2012 utsågs han till hedersdoktor vid Linköpings universitet. Gunnar Elfström har en lång rad publikationer bakom sig, varav de populära böckerna om Linköping under olika årtionden kan framhållas. Han är därtill en mycket uppskattad krönikör i Corren samt kåsör och föredragshållare.

Bokmärk permalänk.