Sveriges modernaste kommun – Linköping på 1990-talet

Sveriges modernaste kommun omslag tumnagel
Produkttyp: Inbunden bok
ISBN: 978-91-982684-7-8
Antal sidor: 101
Utgivningsår: 2017
Köp
Av: Sven Lindgren

Den 1 januari 1992 införde Linköping, som landets första kommun, en helt ny styrmodell kallad beställar-utförar-modellen. I stället för det traditionella tjänstemonopolet öppnade Linköpings kommun upp för privata tjänsteföretag att tillhandahålla kommunala tjänster. Den här reformen blev en kommunal revolution och flera svenska kommuner följde i Linköpings fotspår. Det var delvis tack vare införandet av beställar-utförar-modellen Linköping kom att betraktas som Sveriges modernaste kommun. Sven Lindgren var kommunalråd i Linköping 1983–2002 och var i egenskap av sådan delaktig i många stora och viktiga frågor som legat till grund för Linköpings starka tillväxt sedan 1990-talet. I boken beskriver Sven bakgrunden, processen under och resultatet av fyra av dessa stora frågor: Vallaleden, Linköpings konserthus, Tornby stormarknad och regionflygplatsen Gothia Airport. Två av frågorna blev verklighet, två blev det inte. Hur hade Linköping påverkats om Vallaleden genomförts? Och vad hade hänt i vår region om partierna kommit överens om en gemensam flygplats för Linköping och Norrköping? Den här boken är en skildring av Linköping under 1990-talet och ger en förklaring till mycket av den utveckling som skett sedan dess. Boken ger dessutom en unik inblick i det politiska spelet bakom stora beslut och hur både partier och enskilda politiker kan ändra ståndpunkt över tid – och vilka effekter det kan få. Sven Lindgren (född 1946) har varit verksam inom Moderaterna sedan 1965. Han är utbildad statsvetare på Linköpings och Stockholms universitet och var anställd som universitetslektor vid Linköpings universitet fram till 2002. Från 2002 och fram till sin pensionering var Sven landshövding i Kalmar län. Han har i dag flera styrelseuppdrag, bland annat ordförande för Sveriges Civilförsvarsförbund, Hushållningssällskapens förbund och Stiftelsen Medevi Brunns Framtid. Sveriges modernaste kommun – Linköping på 1990-talet är Sven Lindgrens första bokutgivning, men han har medverkat i ett flertal andra publikationer, bland annat i Linköpings stads historia, och har under sin aktiva tid som politiker skrivit 100-tals artiklar i dagspress.

Bokmärk permalänk.