Rebeller & Mademoiseller

Bandtyp: Inbunden
ISBN: 978-91-986288-0-7
Antal sidor: 192
Utgivningsår: 2021
Av: Anna-Lena Jönsson, Karin Ström Lehander & Matilda Eliasson

» De usla pengarna, att det alltid skall vara så ondt om dem när de äro så viktiga och nödvändiga !«

Så skrev Märta Rudbeck i ett brev till vännen Gerda Fougstedt år 1915. Emma Toll, Tyra Kleen och Märta Rudbeck valde konstnärslivet trots avsaknaden av ekonomisk trygghet, trots att patriarkala strukturer direkt eller indirekt begränsade dem, trots att det innebar ett liv utan egen familj.

De vigde sina liv åt konsten och kampen för bättre förutsättningar för kvinnliga konstnärer. De utbildade sig, de deltog i kulturlivet på kontinenten och de vitaliserade den svenska konstscenen. Emma Toll, Tyra Kleen och Märta Rudbeck var rebeller – och mademoiseller. Det här är en historia om några av kvinnorna som gick i bräschen.

Bokmärk permalänk.