Linköping 1921 – händelser och sociala förhållanden i en svensk stad

Bandtyp: Inbunden
ISBN: 978-91-986287-8-4
Antal sidor: 424
Utgivningsår: 2021
Av: Michael Cocozza


Hur var det att bo och leva i Linköping för hundra år sedan?

Linköping år 1921 befann sig – liksom Europa i stort – i ekonomisk kris. I Linköping brottades man med sanitära olägenheter, trångboddhet, strejker och bråk men klev samtidigt in i en spirande modernism med kvinnlig rösträtt och starten på en ekonomisk tillväxtperiod. I Linköping 1921 – händelser och sociala förhållanden i en svensk stad målar Michael Cocozza upp en mångfacetterad bild av Linköping och Sverige under åren efter första världskriget. Politiska, ekonomiska och sociala förhållanden skildras ur ett mikroperspektiv men sätts samtidigt in i ett större sammanhang och knyter an till utvecklingen i riket. Med nedslag i politiska beslut, brottsmål, schismer och personliga öden som berör visar boken rent konkret vad som hände i Linköping 1921 men förklarar också varför. I en avslutande jämförelse mellan Linköping 1921 och Linköping 2021 framgår det att det mesta blivit bättre – men att något kanske också gått förlorat.

Bokmärk permalänk.