1960-talets Linköping — bilder av ett händelserikt decennium

Omslag
Produkttyp: Inbunden bok
ISBN: 978-91-982684-4-7
Antal sidor: 311
Utgivningsår: 2016
Av: Gunnar Elfström

1960-talet var i mångt och mycket en tid präglad av utveckling och optimism för Linköping. Invånarantalet ökade med nära 25 procent, stadens yta tredubblades, vidare lades grunden för såväl universitet som universitetssjukhus. 1960-talet beskrivs i boken också som ”Rivningarnas decennium”.

Tack vare fler än 300 fotografier från Östgöten och Östgöta Correspondenten är den här boken ett tvärsnitt av ett händelserikt decennium, där stora händelser och viktiga beslut delar plats med allt det som formade det vardagliga livet för alla Linköpingsbor: stadsliv, byggnationer, trafiksituationen, butiker och affärsliv, arbetsliv, politik, sjukvård och skola, flyg och militär, kultur, idrott och nöjesliv.

Etnologen Gunnar Elfström fortsätter att dokumentera och levandegöra Linköpings historia. I den här boken berättar Gunnar utifrån för decenniet representativa fotografier om det som präglade vår stad under ett omvälvande årtionde fyllt av framtidstro.

Gunnar Elfström var 1982-2008 chef för Friluftsmuseet Gamla Linköping och från 2008 till sin pensionering stadsantikvarie i Linköping. Gunnar har publicerat ett flertal böcker och har på DIBB förlag tidigare medverkat till utgivningen av filmerna ”1940-talets Linköping – en resa i tid och stadsrum”, ”Linköping 1940-1975 – på spaning efter den stad som flytt” samt ”60 år på 60 minuter – händelser i Linköping”.

Bokmärk permalänk.