Hopp för klimatet — 50 östgötar berättar

Klimatfolket_omslag_version-5_161028
Produkttyp: Mjukband
ISBN: 9789198268454
Antal sidor: 116
Utgivningsår: 2016
Av: Titti Knutsson
Köp

I den här boken finns personliga porträtt av 50 östgötar som valt att göra något för klimatet, professionellt eller ideellt, i det stora eller i det lilla. De bor på olika ställen, är olika gamla och verksamma i vitt skilda delar av samhället. Hälften av dem är kvinnor, hälften män.

Det som förenar dem är en tro på framtiden och Östergötland som en modellregion för omställningen till ett fossilfritt samhälle. De vet också av egen erfarenhet att det bästa sättet att minska sin klimatångest är att göra klimatsmarta saker; ensam eller tillsammans med andra.

I texterna finns konkreta tips och inspiration till dig som vill komma igång med din egen omställning, kunskap till dig som vill veta mer och hopp till dig som förtvivlar.

I boken hittar du också deras gemensamma vision om det framtida, hållbara Östergötland, sammanställd och formulerad av en tidsresenär från år 2036 …

Bokmärk permalänk.